Om oss

En specialist
telecomsektorn

Attunda El och Telecom AB är ett företag med gedigen erfarenhet och kunskap. Företaget startades 2007 och har sedan dess växt stadigt. 2014 ökade vi personalstyrkan och breddade samtidigt vår kunskapsbank. Idag är vi förknippade med hög kvalitet och att vi levererar i tid.

Vi anlitas frekvent av beställare för nyinstallation/service av basstationer, transmissionsarbeten och backbone-nät. De mesta av våra projekt finns i Storstockholm men vi har också genomfört uppdrag i Malmö och Göteborg.

För att kunna stå till tjänst med hållbara lösningar håller vi oss a jour med den senaste tekniken. Attunda är ett modernt företag som hänger med i utvecklingen.

Kontakta oss
Om oss

Resurser som
gör oss kompletta

Utan vår kunniga och engagerade personal hade Attunda inte varit där det är idag. Deras yrkesstolthet innebär att våra projekt utförs med hög kvalitet. Våra snickare, betongarbetare, smeder, elektriker och telecomarbetare gör sitt yttersta för att projekten ska färdigställas enligt våra kunders önskemål. All personal utbildas kontinuerligt och företaget är certifierat inom arbeten i mast, tak, fasad, tunnelbana, Arlandabanan, heta arbeten, fibersvetsning, lift och truck. Dessutom samarbetar vi med underentreprenörer som delar vår syn på hög kvalitet. Våra sammantagna resurser innebär att vi är heltäckande.

Kontakta oss
Om oss

Helhetslösningar från
start till färdigt projekt

Tack vare våra resurser och vår spetskompetens inom telecom tar vi ett helhetsgrepp när det gäller basstationer, transmissionsarbeten, datahallar och backbone-nät. Vi är en långsiktig samarbetspartner med många återkommande kunder.

Vi är med redan i projektets startskede för att kunna sätta vår prägel på installationen. Det ger oss också möjligheter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar. När avtalsunderlaget, ritningar, arbetshandlingar och detaljdesignen är godkänd av kunden startar projektet. Med vår egen personal utför vi schaktning, gjutning av platta, reser och bygger ihop masten och sätter den på plats med diverse hjälpmedel som helikopter och kran. Vi bygger även teknikrum på tak, vindar, i källare och ute i skog beroende på önskemål eller på vad som är genomförbart.

Under hela projektet har vi en nära och tät dialog för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt och för att projektet ska fortgå på ett smidigt sätt.

Kontakta oss
Om oss

Projekt i
alla storlekar

Attunda är specialister inom el/telecom, beroptik och höjdarbeten. Vår verksamhet är främst i Mälardalen men vi utför installationer och servicearbeten i hela Sverige. Vi har en samlad och mångårig erfarenhet inom våra områden. Kvalitet, trygghet och ansvar är grundstenarna i vår verksamhet.

Kontakta oss

Våra medarbetare

Administration
Attunda David Marcus

David Marcus

Projektingenjör
Attunda Peter Patomella

Peter Patomella

Projektledare
Attunda Jan-Erik Bjersbo

Jan-Erik Bjersbo

Projektledare/VD
Tekniker
Attunda Jimmy Vikström

Jimmy Vikström

TELECOMTEKNIKER
Attunda Joakim Jansson-Bougt

Joakim Jansson-Bougt

TELECOMTEKNIKER
Attunda Morgan Forsten

Morgan Forsten

TELECOMTEKNIKER
Attunda Johan Löfqvist

Johan Löfqvist

Elektriker/Telecomtekniker
Attunda Alexander Miettinen

Alexander Miettinen

Telecomtekniker
Attunda John Stenberg

John Stenberg

Telecomtekniker
Attunda Tomas Jääskeläinen

Tomas Jääskeläinen

TELECOMTEKNIKER
Attunda Johnny Fjäll

Johnny Fjäll

Telecomtekniker
Attunda Henry Jääskeläinen

Henry Jääskeläinen

Telecomtekniker
Attunda Jan Källberg

Jan Källberg

Telecomtekniker
Attunda Rickard Sander

Rickard Sander

Telecomtekniker
Attunda Anders Dahlberg

Anders Dahlberg

Telecomtekniker
Attunda Esa Forsten

Esa Forsten

Telecomtekniker
Attunda Jimmie Jansson-Bougt

Jimmie Jansson-Bougt

Telecomtekniker
Attunda Toni Horppu

Toni Horppu

Elektriker/Telecomtekniker
Attunda Jesper Lövqvist

Jesper Lövqvist

Telecomtekniker
Attunda Kim Svensson

Kim Svensson

Telecomtekniker